Blog

VCA 2017: meer dan alleen feitenkennis

VCA 2017: Per 1 september 2017 wijzigen de toetsnormen. Praktijktoepassing krijgt dan een prominentere plaats naast de feitenkennis.

VCA

De VGM Checklist Aannemers (VCA) eist dat medewerkers in de branche en industrie voldoende kennis hebben van VGM (Veiligheid, gezondheid en milieu). De VCA Examenbank ontwikkelt de examens voor de drie diploma’s: Basisveiligheid VCA, VOL-VCA en VIL-VCU en de schriftelijke examens in de C-categorie voor de SSVV Opleidingengids. De kwaliteit van de examens wordt voortdurend door de VCA Examenbank bewaakt. Welk diploma of certificaat de medewerker moet halen, hangt af van zijn functie.

VCA 2017

Momenteel staat vooral kennis centraal bij de examens. Het VCA Examen bestaat uit kennisvragen. Een cursist behoeft dus in principe enkel de leerstof uit het hoofd te leren.

In de nieuwe situatie gaan we meer toe naar een scenario waarbij niet de feitenkennis, maar juist de werksituatie centraal staat. Uiteraard moet er voldoende en juiste kennis als basis zijn. Maar daarnaast worden de toetstermen meer praktijkgericht. Dat betekent dus een combinatie van zowel kennis- als toepassingsvragen.

Bedrijfsongevallen

Veel bedrijven houden zich steeds meer bezig met veiligheid, gezondheid en milieu. Toch blijkt uit cijfers van het Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het aantal bedrijfsongevallen (met dodelijke afloop) steeds verder toeneemt. De meeste bedrijfsongevallen vinden plaats in de bouw, industrie, handel en afvalbeheer. Jaarverslag Inspectie SZW

Veilig Werken

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Deze checklist is bedoeld om u en uw werknemers veiliger te laten werken. Hierdoor zou het aantal bedrijfsongevallen terug gedrongen kunnen worden. Eigenlijk is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

 

VCA Examen

Alle examendata vindt u hier. U kunt eenvoudig inschrijven door het juiste formulier te downloaden en volledig ingevuld te retourneren aan admin@hetexamen.nl. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op om uw inschrijving te bevestigen.

Tot 1 september 2017, de ingangsdatum van de nieuwe eind- en toetstermen geldt versie 2.6 van april 2015.